Rån mot barn har nu blivit så vanliga att medier och polis förbereder och lär barn om hur man ska göra när man blir rånad.

Den mest grundläggande uppgiften för en rättsstat är att ge trygghet på gator och torg åt sina medborgare. Men i Sverige gäller nu allt oftare en situation där polis och medier går ut med tips om hur barn ska agera när de blir rånade.

SVT:s barnkanalen har gjort flera inslag för att lära barn att göra som de kriminella säger. I ett reportage är det en grabb som får tala till jämnåriga.: ”Om man blir rånad ska man lämna över mobil och pengar”.

I ett inslag i Lilla Aktuellt i april fick en polisman tala om hur man bör agera: ”ETT. Tala högt, visa tydligt att det här är inte mina kompisar. TVÅ. När de försöker ta saker ifrån dig, gör inget motstånd. Spring därifrån om du kan. TRE. Efteråt – ta dig till en säker plats, där du känner dig trygg.”

Dessa råd är giltiga när rättsstaten havererat, när kriminella tagit över kontrollen över gator och torg.

Och i sociala medier försvarar vänsteraktivister rånarna. ”Ni valde att öka klassklyftorna. Jag tycker inte synd om er” och ”Det är föräldrarna som skapat otryggheten genom extrema klasskillnader. Om de betalat skatt kunde alla ha det bra.”

Andra menar att detta bara är ett första steg av underkastelse för de laglydiga.

Det som få kan invända emot är att inslag av den här typen indikerar att något är på väg i fel riktning och att tryggheten urholkas när barn i 7-årsåldern måste mentalt tränas i att utsättas för rån på väg från skolan.