När SD motionerade om ett femte kunskapsmål om svenska värderingar i samhällsorienteringen för nyanlända invandrare i april 2012 röstade Moderaterna nej. Idag föreslår M obligatorisk samhällsorientering i svenska värderingar.

I en debattartikel idag föreslår Ulf Kristersson (M) och Elisabeth Svantesson (M) obligatorisk samhällskunskap med fokus på svenska värderingar för alla som är asylsökande. ”Så ser det inte ut i dag”, skriver de.

En viktig förklaring till att det inte ser ut så, är att Moderaterna stoppat och röstat ner SD-förslag om att införa sådan utbildning.

Redan våren 2012 föreslog Sverigedemokraterna i riksdagen ett femte kunskapsmål i samhällsorienteringen för nyanlända. Det handlade om ”kunskaper om svensk kultur, svenska värderingar och svensk tradition. Det är ett mål som är betydligt mer assimilationsfrämjande än de övriga målen, som företrädesvis fokuserar på den enskildes roll och dennes praktiska hanterande av vardagliga situationer”, summerade riksdagsutskottet som behandlade motionen.

Sedan skriver majoriteten 10 maj 2012, där Moderata riksdagsledamöter som Tomas Tobé och Hanif Bali ingick:

”Det förefaller utskottet orealistiskt att alla människor med ett visst etniskt svenskt ursprung och en uppväxt och skolgång i Sverige skulle förmodas tillägna sig och genom hela livet bära på samma specifika uppsättning värderingar, oberoende av skillnader i övriga omständigheter och erfarenheter. Därför välkomnar utskottet att regeringen inte har låtit sig styras av de uppfattningar om ’svenskhet’ eller krav på ensidig assimilation som Sverigedemokraterna framför.” (2011/12:AU12)

Det var alltså för Moderaterna helt ”orealistiskt” att anse att det ens fanns några svenska värderingar år 2012.

När förslaget debatterades i riksdagens kammare 24 maj 2012 sa den inledande Moderata företrädaren: ”Skillnaden mellan oss och Sverigedemokraterna är att ni ju ser problem när det kommer människor hit från andra länder, medan vi ser det som en möjlighet”.

Nu, 2019, har M upptäckt att det finns problem och vill ha obligatorisk kurs i svenska värderingar för alla nyanlända.

Det går fort i svängarna.

Problemet för Moderaterna är inte bara att man bytt kurs, utan att man inte vill samtala eller förhandla med det partiet som varit tydligast med de åsikt som man nu omfamnar. Istället riktar man sig till de partier som man förut delade åsikter med, men som inte ställer upp på den nya linjen.

Moderaterna framstår som villrådiga, för att uttrycka det snällt.

Självklart är det bra att partiet ser till verkligheten och verkar vara på väg att släppa den utopiska migrationspolitiken. Men det som brister är trovärdigheten. Att upprätta den kommer att ta tid.