Den världskände kolumnisten och programledaren i CNN, Fareed Zakaria,‏ har väckt uppmärksamhet genom att ge Donald Trump rätt om migrationen.

I det som är en muntlig ledarartikel i hans veckovisa CNN-program GPS varnar han demokratiska partiet att se kaoset utefter USA:s södra gräns mot Mexiko som ett nederlag för president Trump.

Antalet asylsökanden har skjutit i höjden, med en ökning på hela 240 procent mellan 2014 och 2018. Det innebär att kötiden för beslut har ökat till mer än 700 dagar.

Men det allvarliga är att lagarna kring asyl är vaga, generösa och kringgås systematiskt.

Zakaria påpekar att de som hävdar att de är politiskt förföljda i sitt hemland använder misstänkt lika beskrivningar och fraser. Man använder asylsystemet för att komma in i USA även om man inte är förföljd utan vill förbättra sina livsvillkor.

– Asylsystemet är till för en mycket liten grupp i extrema situationer. Inte som ersättning för arbetskraftsinvandring, säger Zakaria.

Men nu missbrukas systemet för att komma in i USA, konstaterar han.

Våldet i Honduras, Guatemala och El Salvador har minskat med hälften på senare år, ändå har viljan att söka sig till USA ökat.

Om fattigdom och instabilitet skulle vara asylskäl kan hundratals miljoner kunna söka asyl.

– Trump-administrationen har skärpt reglerna, men det räcker inte. Hela tanken med asyl måste ses över, menar han.

– Asyl ska inte vara ett alternativ för dem som vill arbeta i Amerika.

Men istället för att stödja Trump i att strama åt asylsystemet har Demokraterna kritiserat honom för att vara hjärtlös.

– Det löser inte krisen, säger Zakaria.

Om den politiska vänstern inte blir konstruktiv, kommer stödet för Trumps tuffa politik att öka. Så gott som överallt i världen där ”populism” har fått genomslag är den knuten till oro för växande och okontrollerad migration, avslutar han

*

Se klipp med Fareed Zakaria där han ger Donald Trump rätt.