REFERAT. Sitt första tal som Storbritanniens nye premiärminister höll Boris Johnson på lördagen i norra England, i arbetarstaden Manchester. Han rivstartar med en offensiv konservativ agenda och för att ingjuta framtidshopp inför Brexit.

”Har du placerat dina tanks på Labours hemmaplan?” Så löd en journalistfråga efter talet, sedan Boris Johnson talat om hur mycket han ser fram emot att satsa på norra England och dess industristäder som Manchester, Liverpool och Leads där arbetarpartiet Labour är som starkast.

Den konkreta nyheten i talet var att regeringen tänker skjuta till den finansiering som krävs för att bygga första delen i ett nytt snabbjärnvägsnät i norra England, sträckan Manchester-Leads.

– Kommunikationer är nödvändiga för att kunna utveckla företag och stärka brittisk konkurrenskraft, sa han.

Att det var en konservativ premiärminister som talade märktes av att det kan sammanfattas med de fyra brittiska orden: safety, beauty, dignity, creativity (trygghet, skönhet, värdighet, kreativitet).

Som alltid improviserade Boris Johnson. Han skämtar och går utanför det skrivna talet, som när han tog upp att utveckling alltid har sina kritiker. När järnvägen kom på 1800-talet fanns de som varnade för att människan inte klarar av de höga hastigheterna. Det är kritik som övervunnits – och så lägger Johnson till att det dock inte gällde för den transportminister som blev överkörd av ett tåg. Nuvarande minister kommer säkert inte att bli det, tillade han.

Boris Johnson vill ingjuta hopp och optimism i landet. Vi ska klara av Brexit, hur det än sker, är hans budskap. Han vill skapa en stämning av, nu jävlar ska vi lösa det!

Det är en sida av politiskt ledarskap vi sällan ser idag. Politiker är mer byråkrater än ledare. Så inte Johnson. Han vet att stämningen i folket kan hjälpa till att lyfta landet över kommande hinder.

Men optimism allena räcker inte. Det blir intressant att se hur Boris Johnson kommer att hantera alla de svåra uppgifter som ligger framför honom, och det inom bara några månader. Brexit blir av den 31 oktober, med eller utan avtal med Bryssel. Om det är Johnson mycket tydlig.