Särskilt sedan 2016 har antalet anlagda skogsbränder ökat. Det framgår av statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Förra året bedömdes 1.107 skogsbränder ha varit anlagda, vilket kan jämföras med 20 år tidigare, 1998 då antalet var 231 stycken.

Den tydligaste ökningen har skett från 2016 och framåt. MSB vet inte vad ökningen beror på, men de kommer att analysera siffrorna.

– Det får vi börja med när statistikerna är tillbaka från semestern och kan gräva djupare i databaserna, säger Anders Lundberg på MSB till TV4.

Statistiken består av uppgifter från vad räddningsledarna bedömer vara orsaken till en brand. För att analysera och förstå förloppet behöver myndigheten bland annat gå igenom räddningsledarnas skrivna kommentarer om varje enskild brand, rapporterar TV4.