Det har skett en klar ökning av knivvåldet i Sverige. Sex gånger fler får sjukhusvård efter knivangrepp jämfört med skjutningar.

Rånmordet på en 18-åring i Göteborg har gett bränsle till debatten om knivvåld. Enligt en kartläggning som SVT Nyheter har gjort fick 828 personer sjukhusvård efter knivvåld förra året jämfört med de 158 personer som skadats av skott. Uppgifterna kommer från Socialstyrelsens patientregister.

– Det har skett en klar ökning om man tittar från början av 2000-talet till i dag, säger Louis Riddez, överläkare på Karolinska universitetssjukhuset i Solna där knivskadorna ökat med 40 procent på två år.

I den allmänna debatten är det främst dödsskjutningarna som diskuteras, inte att fler dör av knivvåld och att närmare sex gånger fler personer får sjukvård på grund av knivvåld än av skottskador. 

Eftersom knivar är mer lättillgängliga drabbar knivvåldet till skillnad från skjutningarna bredare delar av samhället – bland annat kvinnor och socialt utsatta personer. Våldet sker ofta i bostadsmiljö, enligt Brottsförebyggande rådet.

– Många mår väldigt psykiskt dåligt. De känner hot över sig många gånger, att det kan hända igen, säger Riddez.