Antalet polisanmälningar om misstänkt kvinnlig könsstympning har mer än fördubblats på fem år. Och ökningen ser ut att fortsätta också i år, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet.

Polisanmälningarna om misstänkt kvinnlig könsstympning har ökat de senaste åren, men fortfarande leder få fall till åtal. Socialtjänsten, sjukvården och skolorna har blivit mer medvetna om problemen kring könsstympning. 2015 gjordes 14 polisanmälningar, vilket kan jämföras med 38 stycken förra året.

– De yrkesverksamma har fått upp ögonen för problemet. I Stockholms län har det pratats mer om det här, och det har hållits utbildningar, säger Anna-Lena Näsström, barnmorska vid Origo – Stockholms läns resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld .

Detta resurscentrum erbjuder stöd till ungdomar som är utsatta för hedersförtryck och våld, exempelvis könsstympning, men också till vården och socialtjänstens personal som möter utsatta ungdomar, rapporterar Svenska Dagbladet.

En stor del av de könsstympade kvinnorna i Sverige kommer från Somalia, Eritrea och Etiopien.