Grovt våld och skjutningar på allmän plats i förorterna väcker stor oro och ger rubriker, men även våldet i hemmen är utbrett i förorterna.

Polisen har startat ett nytt arbetssätt i Rinkeby kring våld i hemmet, under beteckningen ”Initiativ Gryning”. Skälet är att så mycket av våldet mot kvinnor sker i förorten.

Under 2018 polisanmäldes 3.000 fall av kvinnor som utsatts för våld i en nära relation i Stockholmsregionen, varav hela 500 kommer från Rinkeby. Det är vart sjätte fall av kvinnomisshandel.

– I 9 av 10 anmälningar som kommer in till oss är den misstänkte en man som på något sätt har utsatt en kvinna för misshandel eller något annat kränkande beteende, säger Caroline Boström som är förundersökningsledare på Rinkebypolisen till SVT.

– Vi är fem utredare som jobbar med detta. Vi åker ut direkt och följer med kvinnan till vårdcentralen om det behövs och vi genomför förhör i hemmen.

Polisen ser till att kvinnorna får juridiskt stöd och man samarbetar nära med socialtjänsten eftersom barn ofta är berörda.

Utöver att ge kvinnorna bättre stöd får polisen genom att komma hemmiljöerna närmare också en inblick i hur förorten fungerar socialt.

– Vi ser en vinst i att vi har kännedom om Rinkeby och att vi känner till hur den övriga kriminaliteten ser ut, utöver de brott som sker i hemmiljön, säger Caroline Boström.

Genom att få fram flera skyddade boenden har också benägenheten att vittna ökat. Detta tillsammans med bättre bevis, som skadedokumentation, har antalet fällande domar ökat.

Också i andra delar av Storstockholm, som Botkyrka och Södertälje, kommer polisen att börja jobba i enlighet med Initiativ Gryning. Senare ska arbetsmetoden utvärderas för att därefter kunna tillämpas i resten av Stockholm.