Det återkommer ständigt exempel på hur polisen jagar laglydiga och harmlösa, istället för att ta itu med gängkriminalitet och organiserad brottslighet. Man undergräver därmed rättsstaten i båda ändar.

Ett viralt exempel på meningslös polisinsats är att man vid husrannsakan tagit 99 gevär i beslag. Polisen i Täby frågar om detta kan vara ”århundradets vapenbeslag”.

Problemet är att det handlar om vapen från 1700-talet, betraktas som samlarvapen och därför inte kräver licens.

Kommentarerna på polisens beslag har varit så många att man tagit bort inlägget.

”Det här ska nog kunna sätta stopp för de blodtörstiga knark-kartellerna från villaområdena i Danderyd som terroriserat landet med 300 år gamla, mynningsladdade svartkruts-gevär. Känner mig så trygg just nu efter århundradets vapenbeslag”, skriver exempelvis SD:s gruppledare i riksdagen Mattias Karlsson.

Att polisen slår sig för bröstet för detta ”beslag” gör att flera frågor inställer sig.

  1. Varför är polisen besatt av att ta vapen som inte används av kriminella? Jägare och sportskyttar får allt svårare att ägna sig åt sin hobbyverksamhet. Nu ger sig polisen också på samlare.
  2. Varför saknar polisen den juridiska kunskapen om att dessa flera hundra år gamla gevär inte är olagliga att samla?
  3. Varför känner polisen behov av att skryta med tillslaget?
  4. Varför ägnar inte polisen sin tid och engagemang att bekämpa dem som utgör dödligt hot mot allmänheten med att skjuta och bomba på allmänna platser?

Jag ser fem skäl som ger svar i några korta orden: felprioritering, fel mentalitet, dåligt ledarskap, oförmåga och vilseledande ambition att försköna och dölja.

Allvarligast är att polisen jagar den harmlösa allmänheten istället för de grova brottsligheten. Vi ser det också på andra områden. Det har funnits förslag om ge fortkörningsböter till dem som kör 5 km/timmen för fort. Det skulle ge många pinnar i statistiken och de bilister som stoppades skulle inte göra motstånd. Slå ner på Svensson skulle vara ett enkelt sätt att visa handlingskraft i statistiken. Tack och lov stoppades det ”uppslaget” från cheferna av poliskårens egna, om jag förstår rätt.

Men polis och åklagare fortsätter att jaga pensionärer som formulerar sig olämpligt på Facebook inför kanske ett tiotalet följare. Att jaga dessa är naturligtvis enklare och lugnare än att ta tag i skjutningarna i särskilt utsatta områden. Då slipper man att ta risker.

Allt oftare märks hur polisen också ger förskönande omskrivningar av utvecklingen för att ”lugna” allmänheten om att den är ”trygg”. Detta sammanfaller med strävan efter att visa statistik på många polisingripande.

Men om ingripanden sker mot laglydiga undergräver man allmänhetens respekt för ordningsmakten.

Om polisen förskönar och vilseleder om brottsutvecklingen kommer allmänhetens förtroende för polisen att minska.

Det är alltså fel på alla punkter att beslagta gamla gevär och skryta om det.

I längden fungerar inte förljugna PR-knep från statsmakten.

För att ändra utvecklingen krävs att man gör det man ska göra. Polisen behöver ledarskap som förstår att uppgiften är att besegra kriminaliteten som utgör fara för allmänheten. Inte jaga pensionärer på Facebook, bötfälla dem som kör 5 km/timmen för fort eller beslagta 1700-talsgevär.

Tyvärr har polisledningen ingen uppbackning från politiskt håll. Det går inte upprätta en demoraliserad verksamhet om högsta cheferna – folkets valda politiker och främst justitieministern – vill se förskönande beskrivningar och mörkläggning av de verkliga problemen.

Vi behöver en justitieminister som belönar riktigt polisarbete och fördömer PR-trick, slarv och trams. Det kan bara svenska folket ge poliskåren.