Inom såväl sjukvård, kommuner som domstolar ökar kostnaderna för tolkar dramatiskt. Nu ifrågasätts rätten till gratis tolk av partier och debattörer.

I Region Blekinge har Sverigedemokraterna lagt en motion med förslag om restriktioner för gratis tolk inom sjukvården.

Partiet menar att det är rimlig att patienter som bott i Sverige i mer än två år ska kunna kommunicera utan tolk när man besöker sjukvården.

De som ändå vill ha tolkhjälp måste stå för kostnaden själv. Det borde inte hamna som kostnad för sjukvården, menar Björn T Nurhadi, Camilla Karlman och Göran Eklund som skickat in motionen.

– Det blir en knuff i rätt riktning för nysvenskar och lyfter bort den ekonomiska belastningen för Region Blekinge, skriver SD i motionen.

Deras förslag kan jämföras med Danmark där rätten till gratis tolkhjälp redan har begränsats. Efter tre år i landet förväntas man ha lärt sig språket. Kan man inte göra sig förstådd därefter får man betala en egenavgift för tolkhjälp, eller ta hjälp av släktingar eller vänner.

Hur länge är det rimligt att begära tolk?

Även andra än Sverigedemokrater har reagerar på att hundratals miljoner skattekronor extra rinner iväg i kostnader för tolkar.

Enligt den aktuella statliga utredningen om tolktjänsterna, SOU2018:83, är tolkkostnaden enbart för kommuner och regioner nu uppe i 1,1 miljarder kronor om året.

Med de förslag som utredningen lägger fram bedömer SKL i sitt remissvar, ”att kostnaderna i kommuner och region kommer att öka med 200-300 miljoner konor som en konsekvens av de samlade förslagen i denna utredning”.

Till detta kommer kostnaderna för tolkar i domstolar och statliga myndigheter. Under 2017 redovisade domstolarna att kostnaderna för tolktjänster var cirka 125 miljoner kronor, vilket är en tredubbling sett i ett tioårsperspektiv.

”Förutom de skenande kostnaderna finns det också ett problem vad gäller utbildning och validering; i nuläget saknar merparten av de yrkesverksamma tolkarna formell auktorisation. Tolkbehovet är helt enkelt så stort att arbetsgivaren inte har råd att vara petig”, skriver Malcom Kyeyune i sin krönika i Dagens Samhälle.

”Tiden börjar bli mogen att ha en diskussion om de skenande tolkkostnaderna”, menar han.