De internationella stöldligorna ser Sverige som ett smörgåsbord. Risken att åka fast är minimal och straffen är låga, vilket lockar allt fler kriminella till Sverige. Politikerna måste agera, kräver nu flera organisationer.

Vi har tröttnat på att se stöldgods lämna landet utan att något händer, skriver i debattartikel företrädare för LRF, Villaägarnas Riksförbund, Sveriges Byggindustrier, Bil Sweden, Sveriges Åkeriföretag med flera i Svenska Dagbladet.

Det finns ingenting som tyder på att de internationella stöldligornas verksamhet minskar i omfattning. Tvärtom.

Den mest uppenbara åtgärden, skriver man, är att ge tullen befogenhet att stoppa utförsel av stöldgods. Detta kan enkelt göras genom att klassa utförsel av stöldgods som ett smugglingsbrott. Det är anmärkningsvärt att tullen inte har denna befogenhet redan i dag. Våra organisationer får återkommande vittnesmål från tulltjänstemän som uttrycker sin frustration över att se misstänkt stöldgods rulla ut över gränserna utan att ha befogenhet att stoppa fordonen.

Vi kan inte förstå varför denna enkla åtgärd har dragits i politisk långbänk. I exempelvis Finland har Tullen denna befogenhet.

Finland har även med framgång etablerat en nära löpande samverkan mellan polis, tull och gränsbevakning för att förhindra internationell brottslighet att röra sig över gränsen. Det finns all anledning att ta till sig de goda erfarenheterna från vårt östra grannland.