SCB:s majmätning är delvis överspelad. Vi har haft ett EU-val efter det att SCB genomförde de flesta av sina intervjuer med väljare. Men de stora trenderna är ändå intressanta.

De flesta intervjuer gjordes för en månad sedan, första halvan av maj. Därför har SCB:s opinionsmätning nog passerat ”bäst före”-datum redan när den publiceras idag.

Vi fick ju en mer definitiv indikation på opinionsläget i EU-valet där 4,1 miljoner väljare deltog. Men det är också sant att SCB försöker mäta opinionen inför riksdagsvalet, som ju är ett annat val än till EU.

Intressant trend

Därför kan det ändå vara intressant att se trender i det stora, som hur det går för möjliga regeringsalternativ.

Regeringsunderlaget, de vänsterliberala partierna (S, MP, C, L, V) minskar med 2,3 procentenheter till 52,5 procent.

De konservativa oppositionspartierna (M, SD, KD) ökar med 2,5 procentenheter till 46,1 procent. Förändringen för SD är inom felmarginalen jämfört med deras förra mätning i november, också jämfört med riksdagsvalet. KD har ökat och M minskat.

Mandatfördelning

Eftersom Liberalerna faller under riksdagsspärren, är det befogat att se hur mandatfördelningen skulle kunna bli utifrån SCB:s mätning i maj.

Då visar det sig att de konservativa partierna skulle öka till 170 mandat (+16) medan vänsterliberala regeringsunderlaget får 180 (-16).

Det återstår att vinna fem mandat till för att få en konservativ majoritet i riksdagen enligt SCB:s majmätning.