Invandringen till Sverige ska öka. Gränserna ska öppnas för mer anhöriginvandring. Endast SD och M röstar emot när utskott behandlade regeringens förslag idag.

En majoritet i socialförsäkringsutskottet stöder regeringens förslag om att förlänga den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd som innehåller generösare regler för mer anhöriginvandring.

M och SD röstar nej till förslaget om att göra det enklare för anhöriga till personer som fått uppehållstillstånd att komma till Sverige, rapporterar TT.

Dessa partier menar att det är fel att i det allvarliga läge Sverige har öppna för mer anhöriginvandring. Landet har stora problem att integrera invandrade och att problem som uppstått efter den stora flyktingvågen 2015 långt ifrån är avklarade.

Bakom förslaget till som ger mer anhöriginvandring på kort sikt och förmodligen fler asylsökande på längre sikt eftersom Sverige skiljer ut sig från övriga Europa, står S, MP, C och L. Även KD ger sitt stöd regeringens linje om familjeåterförening och att utreda en ny humanitär skyddsgrund, för att särskilt utsatta asylsökande ska kunna få uppehållstillstånd.