Polisledningen trumpetar ut ett budskap om ”positiva trender i många utsatta områden”. Det är fake news.

Många hoppades att den nya polisledningen med rikspolischefen Anders Thornberg i spetsen skulle vara mindre politiskt korrekt och mindre lydiga redskap för regeringen än Dan Eliasson. Men så är det inte. Polisledningen rapporterar det regeringen och justitieminister Morgan Johansson vill höra: Allt går bra! Brottsligheten minskar! Alla kan vara lugna och trygga!

Gårdagens presskonferens om ”utsatta områden” var en charad.

Allt var iscensatt för att ge en politiskt tillrättalagd bild. Inget hade med verkligheten att göra.

Våldet ökar. Otryggheten ökar dramatiskt.

Att då gå ut med lögnaktiga budskap om ”positiv utveckling” kommer inte att ändra någonting, mer än att förtroendet för polisledningen kommer i gungning. Den som döljer, vinklar och sprider påhitt är inte förtjänt av förtroende.

Det räcker med att citera några fakta som Dagens Industri tar upp i sin ledare.

Polisledningen lyfter att antalet utsatta områden minskat från 61 till 60, men ”undviker att berätta att det är en dramatisk försämring jämfört med 2015 när det totala antalet utsatta områden var 53, vilket ansågs vara hårresande många”. 2015 var antalet ”särskilt” utsatta områden 15, medan de idag är 22. Som DI konstaterar: ”en ökning med 46 procent på fyra år”. Man konstaterar också att ”de mest kriminella områdena ökar som andel av alla utsatta, från 28 till 36 procent”.

Med anda ord: det blir värre!

Polisledningen blundar också för verkligheten i naivitetens namn. Man anger att antalet anmälda brott minskade 2018, jämfört med 2017. Men man glömmer bort att övergrepp i rättssak har ökade kraftigt. Den som inte blundar förstår att kriminella i allt högre grad hotar dem som är vittnen och skrämmer folk från att anmäla brott. Är det en ”positiv utveckling”?

Nej, våldet tar över allt mer. Om alla slutade anmäla brott därför att de är livrädda för de kriminella som styr, medan polisledningen applåderar statistiken, är det inte ett tecken på positiv utveckling – annat än för Morgan Johansson och övriga som blundar.

Om vi på riktigt ska vända utvecklingen, krävs en första åtgärd. Att stat och myndigheter talar sanning, ser verkligheten som den är och inte i politiska korrekthetens namn sopar problemen under mattan med vinklade budskap.