Idag röstar S-V-MP-C-L-KD för att lätta på möjligheterna att komma till Sverige. Samtidigt rapporterar polisen om misshandel där 16-åring sparkas ner av man som skulle varit utvisad och sjukvården rapporterar att barn med hjärntumör hamnar i kö.

Det är surrealistiskt att lyssna på den riksdagsdebatt som nu pågår. Parti efter parti vill ge människor från övriga världen fler och större rättigheter på svenska folkets bekostnad.

Varför ska just Sverige ta ansvar för att kvinnor förslavas i Libyen, så som Vänsterpartiet menade? Och är det inte så att i Libyen gäller islam, denna religion som Vänsterpartiet annars menar skapar fred i världen. Varför skulle då kvinnor lida nöd i Libyen? Och varför vill människor till det kristna Sverige som ju, som Dagens Industri upptäckt, har ett gult kristet kors i vår nationsflagga?

Hyckleriet är groteskt.

Visst är det hedrande att muslimer och andra vill fly till Sverige eftersom vi har så generösa välfärdssystem.

Men ju fler som kommer, desto större blir konsekvenserna för vårt land.

Stockholmspolis rapporterar från vardagen

Ett litet men ingalunda oväsentligt exempel är att polis i Stockholm timmar innan riksdagsdebatten i sociala medier rapporterar om något som blivit allt vanligare. En 16-åring blir svårt misshandlad på Stockholms central av en man som (1) har utvisningsbeslut och inte borde vara kvar i landet, (2) fått sin ålder uppskriven med sju år till 24 år, (3) har åtta olika identiteter (och får ut åtta gånger bidragen?).

Ett annat konkret exempel, som Samtiden kunnat förmedla på morgonen, är situationen inom sjukvården. Barn med elakartade hjärntumörer hamnar i kö och får inte de livsviktiga insatser de behöver.

Priset för riksdagsmajoritetens politik är uppenbart. Otryggheten i Sverige ökar dramatiskt. Välfärden urholkas.

Om dessa konsekvenser var det bara Sverigedemokraterna som var beredda att se, ta på allvar och väga in i de politiska besluten.