Över 30 000 ansökningar om förlängda tillstånd väntar i år, enligt Migrationsverket. Majoriteten kommer att få förlängt.

När vice statsminister Åsa Romson grät på en presskonferens var det därför att regeringen sade sig skärpa reglerna för migration. En åtgärd var att endast ge tillfälliga uppehållstillstånd till de som kom till Sverige efter den 24 november 2015.

Dessa tillfälliga uppehållstillstånd börjar att gå ut.

Nu kommer nästa våg i migrationen – av förlängda tillstånd.

– Det här är en konsekvens av att väldigt många fick beslut 2016, och de ska förlänga sina uppehållstillstånd nu, säger Magnus Bengtsson vid Migrationsverket till Aftonbladet.

Under 2019 räknar Migrationsverket med att över 30 000 personer ansöker om att förlänga sina uppehållstillstånd.

– Majoriteten kommer att få förlängt, säger Bengtsson.

Så här många ansökningar har myndigheten aldrig behövt hantera förut, vilket kan leda till långa väntetider.

För att få förlängning godkänd krävs att man skickar in ansökan. De flesta behöver inte gå på personligt möte hos Migrationsverkets handläggare.

Hur långa de förlängda tillfälliga uppehållstillstånden blir är lite olika, beroende på vilket skyddsbehov man har. Många är från Syrien, andra från Afghanistan, Somalia, Eritrea och Irak.

Det framgår inte hur många som på svenska skattebetalares bekostnad varit på semester i det hemland man flytt ifrån.