Nödlarm kommer nu från kommun efter kommun. Man klarar inte av att upprätthålla den sociala välfärden på grund av migrationen. Nu är det Kristianstads tur att slå larm.

Kommunalrådet Peter Johansson (M) säger att läget är ”otroligt bekymmersamt”. Ett ekonomiskt stålbad väntar Kristianstads kommun. Låneskulden är redan 1,6 miljarder kronor. Samtidigt fattas 130 miljoner inför nästa års budget.

Det stora mottagandet av nyanlända 2015-17 anges som starkt bidragande orsak till det dystra ekonomiska läget, rapporterar Kristianstadsbladet.

– Vi startade under den perioden en skolklass i månaden, totalt mellan 25 och 30 nya skolklasser där vi löste det med paviljonger. Nu måste vi bygga nya skolor i en takt som vi inte mäktar med. Vi måste få beslutsfattarna i Stockholm att fatta detta. Kommunerna klarar inte det här. Kostnaderna rustar iväg.

– Vi har tagit vårt ansvar, nu måste staten ta sitt. Man kan inte bara lasta över ansvar, man får skicka med pengar också, säger Johansson till tidningen.