I en paneldebatt skulle populärkultur diskuteras. Men en artist vägrade delta så länge polis fanns på scen. Polisens medverkan ströks. Kriminell ”cred” prioriterades.

I ett event på Järvaveckans stora scen i helgen skulle populärkultur diskuteras med artisten Dree Low, komikern Melody Farshin, riksdagsledamöterna Lawen Redar (S) och Benjamin Dousa (M) och polismannen Hanif Azizi‏.

Dree Low vägrade att stå på scen tillsammans med polisen. Artistens ”cred” i kriminella kretsar skulle försvinna om han stod på samma scen som en polis, hävdas i sociala medier.

Polisens medverkan ströks. Den som värnade sin kriminella image och i sociala medier kallas ”våldsromantiserande gangstafjant” fick som han ville.

Det var debatteventets arrangör, artistbolaget Tukio, som föll undan för påtryckningarna.

”Programmet ändrades utan att vi fick information”, kommenterar en av paneldeltagarna eftersom det ifrågasatts varför de övriga tillät att polisen fick lämna.

Järvaveckans huvudarrangör har tagit avstånd från agerandet som Tukio ensamma är ansvariga för, och bett polisen om ursäkt.

”Järvaveckan en viktig mötesplats för olika delar av samhället som aldrig möts, och misstaget från [debattansvariga] idag visar varför veckan behövs”, skriver polisen Hanif Azizi.