Det finns stora skillnader mellan hur olika väljare uppfattar mediers rapportering av klimatfrågan, både vad gäller kön och partisympatier.

27 procent av svenska folket tycker att mediebilden av klimatförändringarna är överdriven. Det är stor skillnad mellan könen: 34 procent av männen och 19 procent av kvinnorna tycker klimathotet överdrivs i medierna.

Enligt en undersökning gjord av Demoskop finns också stora skillnader mellan olika väljargrupper. En majoritet av SD:s väljare, 59 procent, tycker att mediebilden av klimatförändringarna är överdriven. Den största tilltron till medierna finns hos miljöpartister. Där uppger bara en procent att bilden av klimatförändringarna i medierna är överdriven.

– Skillnaden mellan rödgröna väljare och mer liberalkonservativa väljare är stor, säger Peter Santesson, chef för opinionsanalys på Demoskop, till Expressen.

Så här fördelar sig väljarnas svar när de gäller dem som anser att mediebilden av klimatförändringarna är överdriven:

Sverigedemokraterna: 59 procent
Kristdemokraterna: 47 procent
Moderaterna : 31 procent
Liberalerna: 13 procent
Socialdemokraterna: 12 procent
Centerpartiet: 8 procent
Vänsterpartiet: 6 procent
Miljöpartiet: 1 procent

Exempel på klimatrapportering

En bild som visar hur medierna förändrat rapporteringen kring väder och klimat har fått stor spridning i sociala medier. Den är från tyska TV-kanen Das Erste och visar hur väderprognoser ändrat psykologiskt budskap. Temperaturer över 30 grader var förr illustrerat med sol och sommar men ger nu med illröd färgsättning associationer till helvetet på jorden.

Samtiden kan inte bekräfta att väderleksbildarna från 2009 och 2019 är äkta. Men även om de inte skulle vara autentiska kan de ses som visuell illustration, satir, över hur många uppfattar att rapporteringen i medierna har blivit alltmer politisk och apokalyptisk kring väder och klimat.

*

PS. Om någon kan bekräfta äkthet, eller motsatsen, skriv gärna i kommentarfältet på Samtidens facebooksida i anslutning till artikeln.