SOMMARLÄSNING. Robotar har börjat göra anspråk på tunga politiska poster. Men vad skulle det innebära om robotarna ”tog över” politikernas jobb? fPlus intervjuar teknikjournalisten Waldemar Ingdahl om så kallade ”AI-politiker”.

I Tama City, väster om Tokyo, bedrev Michihito Matsuda valkampanj i borgmästarvalet 2018 med en robot. Med hjälp av denne robots artificiella intelligens, AI, lovade han att undvika mänskliga misstag. Detta väckte stor uppmärksamhet, men Matsuda blev inte vald.

I Ryssland kandiderade roboten Alisa till presidentposten 2017 med argumentet att hon ”styrs av logik”, inte av känslor och inte söker personliga fördelar, inte är fördomsfull och kan arbeta 24 timmar om dygnet. Även om 25.000 personer nominerade roboten, föll den på att kandidater måste ha fyllt 35 år. Alisa var sex månader gammal då hon sökte nomineringen.

I Nya Zeeland vill roboten Sam kandidera till de allmänna valen år 2020.

Och enligt en färsk opinionsundersökning i Spanien kan uppemot 25 procent tänka sig att ersätta politikerna med robotar som beslutsfattare.

– Det som undersökningen visar är att det finns en missnöjesyttring mot dagens politiker, säger Waldemar Ingdahl till fPlus.

De kan ses som rakare, mindre velande. En ”AI-politiker” skulle inte distraheras av olika påverkansförsök.

Men det finns vissa problem.

– Svårigheten blir vilken linje den ska driva, konstaterar Ingdahl.

Hur en robot ska kunna väga olika värderingar, traditioner och prioriteringar mot varandra är en central fråga. De kan knappast vara ”neutrala”, utan deras svar kommer att bero på vem som programmerat dem.

Men det skulle ju kunna innebära att partier kan föra fram robotar programmerade med partiprogrammet som ”rätt svar”.

Nästa fråga blir hur en robot kan väga dessa partivärderingar mot den rådande verkligheten och bedöma olika för- och nackdelar med skilda handlingsalternativ. Vad är det som en robot kommer att bedöma som viktigast och mindre viktigt?

Filosofiskt ser jag risken för en slagsida till förmån för nyttoetiken som kallas utilitarism. Dess syfte är att maximera nytta, vilket kan låta enkelt och lockande. Men här måste man alltid invända: nytta för vem? Utilitarismen är i sin rena form brutal, eftersom nyttan för majoriteten kan vara så stor att man offrar minoritetens rättigheter. Här finns åter filosofiska avvägningar som bygger på moral. Och hur kan robotar och AI hantera sådant?

Enligt Waldemar Ingdahl kan ändå robotars artificiella intelligens, AI, ”vitalisera” politiken genom att fungera som beslutsstöd eftersom AI dels är bra på att bedöma frågor som är likartade och dels på att ge tydliga svar.

– Det finns mycket att tjäna på att ha datorstöd. AI har redan börjat användas inom förvaltningen i kommuner och myndigheter. Ett exempel på det är Trelleborgs kommun. Där görs numera bedömningar av försörjningsstöd av en AI. Det ledde till dels färre ansökningar och till att fler gick från bidrag till arbete, berättar han.

Även om jag är skeptisk till alla stora förhoppningar till AI, finns här en kraft som kan tillföra något. Men det måste ske på rätt sätt. Att skapa bättre beslutsunderlag är givetvis något eftersträvansvärt. Men avgörande beslut kommer nog alltid att behöva ske av människan.

Senaste exemplet på övertro på datatekniken är flygplanet Boeing 737 MAX, där piloterna inte kunde stoppa omborddatorns beslut att styra två plan i backen (i oktober 2018 och mars 2019) och döda 346 personer. Det nya automatiserade systemet MCAS gick inte att koppla ur av piloterna – som till skillnad från datorerna – förstod att planet hade fel kurs.

Relationen mellan människa och robot kommer bara att bli viktigare. Vi behöver resonera och diskutera ämnet. Det finns inget självklart ja eller självklart nej. Det handlar om att utnyttja den slagkraftiga artificiella intelligensen för att stödja människans beslut. Inte om att ta över beslutsfattandet.

*

Se mer: Newsweek i AI Candidate Promising ’Fair and Balanced’ Reign Attracts Thousands of Votes in Tokyo Mayoral Election, Moscow Times i Artificial Intelligence Robot ’Alisa’ Nominated for Russian President, Daily Mail i AI ’Sam’ plans to be virtual politician and run for office in New Zealand in 2020