Riksdagen har på tisdagsförmiddagen debatterat gängkriminaliteten, men det hettade till som mest när MP och V riktade in sig på skärpta vapenlagar för jägare och sportskyttar.

Alla partier var naturligtvis emot den utveckling av ökat dödligt våld, sprängningar av bostadshus och gängkriminalitet som präglar Sverige av idag. ”Kraftsamla”, var ett ord som många partiföreträdare använde.

Men någon samsyn fanns inte, varken om vad som orsakat situationen eller vad som behöver göras åt den.

Moderaternas Johan Forssell kritiserade regeringen hårt för att den inte agerar mot den brinnande trygghetskrisen.

– Det finns ingen långsiktig plan för att vända utvecklingen, inta tydliga reformer och ingen politisk handlingskraft, sa Forssell.

Inrikesminister Mikael Damberg (S) svarade med att inte mycket gjordes under den tidigare Alliansregeringens åtta år vid makten.

– De kriminella gängen har bitit sig fast sedan decennier, det tar tid att förändra, sa inrikesministern som hänvisade till ett antal åtgärder.

Kriminalitetens orsaker

Den som bredast försökte sätta utvecklingen i ett sammanhang var Adam Marttinen (SD). Han kopplade kriminaliteten till segregation som i sin tur är kopplad till stor migration.

– När vi väl trodde att S hade förstått kopplingen mellan segregation som grund för kriminalitet och ansvarslös migration och därför stramade åt invandringen, ja, då återgår S till en ansvarslös migrationspolitik, sa Marttinen.

Ingen från de övriga sju riksdagspartierna tog upp migrationen som orsak till det ökade dödliga våldet och den allt sämre tryggheten för vanligt folk.

Appell till väljarna

Det fick Marttinen att göra en ovanlig appell direkt till väljarna från talarstolen.

– Ni som lyssnar på den här debatten ska veta att Sverigedemokraterna hör er. Vi arbetar stenhårt för att driva regeringen framför oss och bredda stödet för våra förslag i riksdagen. Men vill ni se en förändring på riktigt räcker det inte med en rödgrön regering som genomför en bråkdel av Sverigedemokraternas politik. Då måste ni väljare prioritera trygghet och fler bli Sverigedemokrater, sa Marttinen.

Het strid om jägarna och sportskyttet

Om partiföreträdarna talade förbi varandra i de övergripande frågorna, blev det skarpa meningsutbyten när V och MP lyfte vikten av att skärpa reglerna för lagliga vapen.

Det är inte dessa vapen som används i kriminella sammanhang, sa Johan Forsell (M).

Adam Marttinen (SD) trodde inte sina öron när man drog upp jägarna och sportskyttarna i debatt om gängkriminalitet. Medan illegala vapen väller in över våra gränser, vill V och MP straffa laglydiga, menade han. Jakten är en viktig del av skogsvården. Den har inget med gängkriminalitet att göra.