KOMMENTAR. Efter ett halvår då Sverigedemokraterna backat något, även om man hela tiden legat över valresultatet, ökar partiet igen enligt Ipsos junimätning.

En förklaring till SD:s ökning är att Kristdemokraterna tappar stort, efter att under det senaste halvåret gått framåt snabbt. ”Lätt fånget, lätt förgånget”, som ordspråket lyder.

Sverigedemokraterna ökar från 17 till 19 procent och är fortsatt näst största parti, även om också Moderaterna ökar från 16 till 17 procent.

Eftersom Kristdemokraterna tappar 4 procenenheter backar den konservativa oppositionen med en procent, vilket är inom felmarginalen.

Varför backar KD?

Striden i debatten handlar nu om varför KD backar. Många i etablerade medier menar att det förklaras av debaclet om Lars Adaktussons voteringar i EU-parlamentet i abortfrågan.

Av Ipsos mätning att döma, där i stort sett alla väljare som KD förlorar går till SD och M, ligger det närmare tillhands att peka på att Kristdemokraterna i riksdagen röstar för att öka invandringen, samtidigt som man säger sig vilja minska den.

Framgångarna för KD tidigare i år beror mycket på att Ebba Busch Thor har framträtt som en rak och tydlig ledare. Men med månaderna som gått har det samtidigt framgått att hennes parti inte alls är lika rakt och tydligt.

Även Göran Hägglund hade en profil som väljarna gillade, inte minst med hans tal om ”verklighetens folk” (som retade gallfeber på kulturvänstern). Men inte heller han hade partiaktivas uppbackning om en tydligare framtoning.

Min slutsats är att de partiaktiva i KD gör allt för att dra ner och sabotera för sina partiledare när de lyckas få kontakt med väljarkåren. Det är ett märkligt destruktivt beteende. Särskilt när det rör så centrala frågor som kulturkampen mellan kristna värderingar mot vänsterextremismen, och migrationspolitikens sammanbrott.

Det är därför KD inte lyckas bli ett större parti. Man har ingen inre enighet om partiets roll och profilering.

Socialdemokraterna backar

Det enda parti som backar hos Ipsos i juni, utöver KD, är Socialdemokraterna. De förlorar en procentenhet och hamnar på bara 25 procent, långt under valresultatet som redan det var historiens sämsta.

*

Se mer: Expressen.