Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun går med stora underskott. Sparplan innehåller nedläggningar av fritidsgårdar och medborgarkontor samt färre fältassistenter.

Personalen på bland annat Gårdstens fritidsgård har informerats om möjlig nedläggning av verksamheten.

– Man blir både arg och ledsen. Nu mobiliserar man väldigt mycket för att kunna påverka beslutet, säger Louise Parbring, enhetschef på Gårdstens fritidsgård till SVT.

Gårdsten räknades tidigare som ett ”särskilt utsatt område” av polisen. Men sedan brottsligheten i bostadsområdet minskat på senare tid är det nu betraktat enligt den mindre akuta klassificeringen ”riskområde”.

Totalt är det över 20 heltidstjänster som föreslås att tas bort. Det handlar bland annat om fem tjänster på Gårdstens fritidsgård.

– Det är väldigt bekymmersamt, säger Johan Fält, (M) ordförande för stadsdelsnämnden Angered.

– Det kan öka oron i stadsdelen i Gårdsten. Det är inget som är positivt, säger han.

De ekonomiska bekymren beror på att kostnaderna för köpt vård och boende inom individ- och familjeomsorg stuckit iväg, enligt Johan Fält. En förklaring till detta är att stadsdelen upplevt en stor ökning av orosanmälningar.

Även medborgarkontoren i Hammarkullen och Angereds Centrum drabbas i förslaget.

Under tisdagen ska politikerna i nämnden ta ställning till förslaget.

– Vi är nog tvungna att ta det här beslutet eller föreslå andra åtgärder, säger Johan Fält (M).