I utsatta förorter är bidragsberoendet mer än fyra gånger så stort som i Sverige som helhet. Och var tredje grabb klarar inte att uppnå gymnasiebehörighet. Detta enligt SCB-rapport som organisationen The Global Village beställt.

Ahmed Abdirahman startade organisationen The global village och Järvaveckan, som i år inleds imorgon onsdag. Inför årets vecka har hans organisation låtit SCB ta fram statistik om demografi, ekonomi, utbildning, arbetsmarknad och företagande i snävt definierade områden som normalt sett inte bryts ut ur myndighetens statistik.

I de utvalda förorterna bor 556.000 personer, vilket motsvarar 5,4 procent av Sveriges befolkning. Den dryga halvmiljonen människor är yngre än folk i resten av landet, har lägre utbildning, klarar skolan sämre och arbetar i mindre utsträckning.

Bara 61 procent av befolkningen i åldrarna 20–64 år är i sysselsättning, mot 80 procent i hela Sverige. I de utsatta områdena har 13 procent av hushållen någon form av ekonomiskt bistånd, vilket kan jämföras 3 procent för hela Sverige.

– Med de här siffrorna hoppas vi att folk kan vakna till och börja diskutera de här problemen, hoppas Ahmed Abdirahman.

– Här i de utsatta områdena finns en koncentration av problem som kan bli framgångar om de adresseras på rätt sätt, säger han till TT.

Själv ser han elevernas dåliga skolresultat som det största problemet, när han får frågan vad som är viktigast att komma till rätta med.

– Skolan, herregud, skolan! Och det säger polisen själva, utbrister han.

– Var tredje kille klarar inte behörighetskraven till gymnasiet, och då talar vi inte om högskoleförberedande, allmänna program utan om yrkesprogram. När så många ungdomar inte klarar skolan är det inte förvånande om de blir rekryterade till kriminella gäng, säger han.

Tre av fyra som bor i de utsatta områdena har utländsk bakgrund. De vanligaste ursprungsländerna utöver Sverige är Irak, Syrien, Somalia, Polen och Turkiet.