Regeringen lägger allt fler miljarder på migrationen, medan äldre svenska pensionärer hamnar i fattigdom. En ny studie visar att 15 procent av den äldre befolkningen har en inkomst på under 11.000 kr i månaden – före skatt.

Studien kartlägger inkomsterna hos Sveriges äldre befolkning, från 66 år och uppåt, och har utförts av kreditinformationsföretaget Ratsit. Den visar att många äldre har det mycket knapert ekonomiskt.

Nästan 300.000 personer över 66 år är låginkomsttagare, vilket innebär en total månatlig inkomst på som mest 11.000 kr före skatt.

Enligt den oberoende tjänsten minPension bör en pensionär i Sverige ha en inkomst på minst 15.000 kr i månaden före skatt för att kunna leva ett någorlunda normalt liv.

– Väldigt många äldre kvinnor har totala inkomster under 11.000 kronor i månaden. I vissa kommuner är det upp till 10 gånger fler fattiga kvinnor än män bland pensionärerna, säger Anders Johansson, VD på Ratsit.

– Våra siffror visar att nästan en kvarts miljon kvinnor och drygt 75 000 män i pensionsåldern lever med inkomster under 11.000 kr/mån.

Går back 1.000 kr varje månad

Enköpings-Posten har träffat pensionerade sjuksköterskan Ulla Mellqvist som varit pensionär i 17 år. Med en pension på 12.000 kronor före skatt tillhör hon inte de som har det allra sämst ekonomiskt. Trots det räcker ändå inte pengarna till. Hon går back 1.000 kronor varje månad, skriver tidningen.

– Hade det inte varit för min lilla pott med sparpengar som jag fick när jag sålde huset hade jag inte klarat mig, säger hon.