I veckan blev Sverigedemokraterna fullvärdiga medlemmar av den konservativa alliansen ACRE med 44 partier från länder i alla världsdelar.

När organisationen The Alliance of Conservatives and Reformists höll rådsmöte i Bryssel på torsdagen undertecknade Mattias Karlsson Reykjavik-deklarationen å Sverigedemokraternas vägnar och blev därmed fullvärdiga medlemmar av alliansen.

I detta nätverk ingår regeringschefs- och pesidentpartier som Torypartiet i Storbritannien, Republikanerna i USA, Liberala partiet i Australien, Likud i Israel, Lag och rättvisa i Polen, Demokratiska centerpartiet i Colombia och Jubileumspartiet i Kenya,

Här finns partier som ingår i koalitionsregeringar, som Självständighetspartiet på Island, Nationella alliansen i Lettland och Konservativa partiet i Georgien,

Här ingår också ledande oppositionspartier, som Konservativa partiet i Kanada, det av Václav Klaus bildade Medborgarrättspartiet, som är Tjeckiens näst största parti, liksom Nationella partiet på Nya Zeeland och Nationella partiet i Makedonien.

Också andra mindre oppositionspartier ingår, som Italiens Broderskap, Kristna familjepartiet i Litauen, M10 i Rumänien, sekulära Horisont i Tunisien.

Men också medborgarrättsaktivistiska partier som strider för demokrati i hemlandet, som Konservativa kristna partiet BPF i Vitryssland, vars ledare Zianon Pazniak lever i exil.

Dessutom partier som ännu inte vunnit parlamentsplatser i hemlandet, som Liberal-konservativa reformpartiet i Tyskland och Blå reform i Finland.

Milstolpe för Sverigedemokraterna som parti

Mattias Karlsson undertecknar SD:s inträde i ACRE.

SD:s gruppledare i riksdagen, Mattias Karlsson, ser det som ännu en milstolpe i Sverigedemokraternas historia när partiet enhälligt valdes in i Alliance of conservatives and reformists in Europe, ACRE.

– Härmed ingår vi nu i en konservativ familj av 44 partier, varav många regeringspartier, från ett trettiotal länder som förenas i en strävan mot nationellt självbestämmande och en konservativ samhällsutveckling.

– Jag hade den stora äran att få leverera vårt presentationstal inför rådet och att få underteckna det historiska dokumentet för partiets räkning, förklarar Mattias Karlsson.