Dödligt våld kopplat till kriminella konflikter har ökat kraftigt i Sverige, rapporterar Brottsförebyggande rådet, Brå.

En ny studie visar att dödligt våld kopplat till kriminella konflikter har ökat kraftigt. Samtidigt minskar dödligt familjevåld mellan anhöriga.

Efter några år med nedåtgående trend har antalet fall av dödligt våld ökat sedan 2011.

– Det dödliga våldet har ändrat karaktär genom att det som kan kopplas till konflikter i kriminella miljöer har ökat kraftigt medan det dödliga våldet inom familjen har minskat. Sådant dödligt våld är dock fortfarande lika vanligt som konflikter i kriminell miljö, säger Jonas Öberg vid Brå.

Grovt sett dödas kvinnor av en nuvarande eller tidigare partner medan män dödas i kriminella miljöer.

På senare år klaras allt färre mord och dödligt våld upp. Det är en generell trend som gäller även andra brott i Sverige. En orsak är också den förändrade karaktären av dödligt våld.

– Fler fall äger rum i den kriminella miljön och de brotten är svåra att utreda. Även om de ofta sker i offentlig miljö och inför vittnen är det få som vill tala med polisen. Mindre än vart fjärde fall klaras upp, jämfört med nästan alla händelser av familjerelaterat dödligt våld, säger Klara Hradilova Selin vid Brå.