Åter rasar etablissemangens kolumnister mot dem som ser problem med den icke fungerande integrationen. När ska de sluta dra rasistkortet och erkänna det monumentala misslyckandet?

I en god sammanfattning av debattläget skriver Mattias Lindberg under rubriken Motståndet mot Sveriges förändring är inte rasism i Expressen:

”Det är alltså inte ett ökat inslag av mörk hårfärg som skrämmer, utan minskade individuella rättigheter och friheter som skrämmer. Detta är givet samhällsutvecklingen en högst giltig oro.”

Jag har sedan länge dragit slutsatsen att det inte går att diskutera med sådana som Per Svensson på DN. De försvarar egna dogmer till varje pris, och stämplar allt som inte passar in som rasism. Sedan får hur mycket fakta ur verkligheten som helst strida mot deras dogmer, de ändrar sig inte en millimeter. Fakta blir rasism.

Anvisningar som i ett u-land

Låt mig ta ett dagsaktuellt exempel. Kommunanställda i Malmö får nu direktiv om hur de ska skydda sig när de rör sig utanför arbetsplatsen, som låter hämtade från ett u-land i anarki:

”Innan du lämnar ett trapphus, titta först ut och gör en bedömning av omgivningen. Undvik att titta på mobiltelefon när du rör dig utomhus” och ”parkera så nära adressen du ska besöka, gärna en upplyst plats”.

Så lyder numera Malmö Stads skriftliga anvisningar till den egna personal som rör sig ute i staden.

– Vi lever i en storstad där det händer saker som vi måste förhålla oss till, säger Åsa Ollerstam Lundh, chef för kommunens omsorgsförvaltning till Kvällsposten.

Nej, inte i en storstad i västvärlden men väl i Afrika eller Mellanöstern. 

Sverige som våldspräglad anarki – nej tack!

Varför ska vi i Sverige acceptera att vårt land, vårt hem, vår kultur förvandlas till en våldsanarki bara därför att vissa högljudda grupper vill ta hit miljontals människor från just oroliga delar av världen?

Det handlar inte om främlingsfientlighet, utan om kärlek till den egna kulturen och sederna. Vi svenskar har samma rätt som alla andra folk att leva enligt VÅRA kulturtraditioner. Ingen har rätt att pracka på oss någon annans beteendemönster, lika lite som vi har rätt att styra över andra länders kulturer.

Jag har aldrig förstått varför just den svenska kulturen ska utplånas i mångkulturalismens namn. Varför värnas alla andras kulturer, men den svenska anses så värdelös att den ska lösas upp?

Sverige har alltid haft invandring, men det har alltid handlat om en så liten skara att den lätt har kunnat smälta in i majoritetssamhället. Nu är volymerna så stora att det svenska sättet att leva (inte hårfärg) är på väg att bli omöjligt.

Bekämpa det primitiva, inte det svenska

Om några kultur ska utplånas är det väl de våldsamma och destruktiva kulturer som härjar i Mellanöstern och Afrika. Denna primitivitet och brutalitet (som även Vänsterpartister vittnar om i riksdagsdebatterna, när de talar om kvinnor som säljs som sexslavar i muslimska länder) handlar om beteendemönster som borde raderas ut. Inte det svenska, som ju historien bevisar är en mycket framgångsrik kultur i att skapa välstånd, fred och frihet.

Varför vill Per Svensson på DN och så många andra etablissemangsröster bryta sönder det svenska, för att ersätta det med brutala kulturers samhällsmönster? Varför, i hela världen?!