2016 återvände omkring 825 personer till Afghanistan. Hittills i år har bara 150 återvänt, vilket på årsbasis betyder att återvändandet har halverats.

800 personer återvände frivilligt till Afghanistan 2016, medan endast ett 50-tal personer återvänt frivilligt fram till april i år.

Även om antalet genomförda tvångsutvisningar till Afghanistan har ökat så är det allt färre som lämnar Sverige. 2016 var det 24 personer som tvångsutvisades, 2018 var de 151 och fram till sista april i år har nästan hundra utvisningar verkställts med polis.

Även om tvångsutvisningarna har ökat så har den frivilliga återvandringen minskat betydligt mer.

Återvandringen har alltså halverats för denna grupp mellan 2016 och 2019, trots att regeringen hävdat att man vill öka återvandringen.