Mer än två av tre unga män i åldern 16-29 år är oroliga för att utsättas för våld när de vistas utomhus. En tredubbling på bara fem år.

Nu oroar sig 70 procent, mot 26 procent år 2013. Det visar ny studie från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Studien undersöker ungas attityder och värderingar i Sverige. Kartläggningen omfattar allt från samhällsfrågor till politik. 

Enligt studien, som bygger på svar från unga i åldern 16-29 år, oroar sig tjejer generellt sett mer än killar för att bli utsatta för brott och hot. Men när det specifikt gäller att utsättas för våld utomhus är grabbarna mest oroade. För unga kvinnor är ökningen 10 procentenheter, från 26 till 36 procent som är oroliga för våld utomhus.

Där finns en skillnad jämfört med BRÅ:s trygghetsundersökning, där unga kvinnor är mest otrygghet utomhus i det egna bostadsområdet.

– Vi har ingen specifik fråga om man känner sig orolig för att utsättas för våld när man är ute, men däremot frågar vi om otrygghet ute i sitt eget bostadsområde. Där ser vi att unga kvinnor är betydligt mer otrygga än män, säger Sofie Lifvin, utredare på BRÅ till SVT.

Att män är mer utsatta för våld stämmer med brottsstatistiken. De flesta som misshandlas, skjuts och rånas är män.

Också MUCF betonar skillnaden i frågeställning som förklaring till varför utfallen blir olika.

– Vår fråga mäter oro för att bli utsatt för våld ute, där ’ute’ inte definieras vidare, medan BRÅ avgränsar den frågan till att enbart beröra otrygghet i det egna bostadsområdet. Men vi tycker att det är viktigt att beakta båda dessa aspekter. En fråga som är viktig att fördjupa handlar till exempel var i utomhusområdet som unga tjejer och killar vistas i under sin fritid, svarar Sara Fransson vid MUCF.

Studier och forskning av detta slag är inte särskilt omfattande i Sverige eftersom regeringen länge uttryckt ovilja mot att forska om vem som begår brott.