Efter motion av SD föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att geografiska områden ska väljas ut där tiggeriförbud ska råda.

Flera kommuner har infört tiggeriförbud i lokala ordningsstadgan på specifikt markerade gator och kvarter, sedan Högsta Förvaltningsdomstolen 17 december 2018 beslutade att Vellinge kommun har rätt att besluta om sådana zoner för tiggeriförbud.

I Trelleborg motionerade Helmuth Petersén (SD) samma dag som domstolsbeskedet kom, om att Trelleborg skulle införa tiggeriförbud i enlighet med domstolens besked.

Nu har Moderaterna och Kristdemokraterna slutit upp så att kommunstyrelsens arbetsutskott går vidare med förslaget (se tjänsteskrivelse i pdf).

De tre partierna har egen majoritet i kommunfullmäktige.