EU-kandidaten Jessica Stegrud ifrågasätter i debattartikel om S och C står för medmänsklighet med den migrationspolitik de bedriver.

Jessica Stegrud skriver att Annie Lööf i höstas gick till val på i två saker – att vara emot Stefan Löfven och vara för medmänsklighet. ”Hur det gick med det första löftet vet vi nu”.

Stegrud kan, efter att ha mött både C- och S-politiker i ett antal debatter de senaste veckorna, konstatera två saker. ”Medmänsklighet utgör de båda regeringspartiernas främsta argument i migrationsfrågan.”

Att kunna känna medlidande med andra människor, medmänsklighet är en väldigt god egenskap, skriver Stegrud och frågar sedan ”räcker som grund för politiskt beslutsfattande?”

Den förda migrationspolitiken med stor invandring har konsekvenser:
”Utanförskapsområden, segregation, sociala slitningar, etniska konflikter, ökad brottslighet och ansträngd ekonomi för att nämna några.”

Är det medmänskligt? ”Inte enligt mig”, skriver hon.

Stegrud är nyfiken på hur Lööf och Löfven resonerar kring de som inte tycks omfattas av den medmänsklighet man förespråkar. ”Som fattigpensionären som trots ett långt arbetsliv tvingas panta tomflaskor och bo på gatan. Eller de som dör i väntan på canceroperation för att resurserna lagts på annat. Eller kanske de många barn som tvingas växa upp i permanent utanförskap.”

Hur medkännande vi än är inför andras öden, skriver hon, så byggs framgångsrika samhällen och samarbeten främst på principer som rättvisa och ansvarstagande. Mer än löften om medmänsklighet behövs. ”Det kräver förmåga att prioritera, att se till helheten och att förstå följderna av fattade beslut.”