Även om säkerhetshoten kvarstår, måste de sex islamistiska extremister som Migrationsverket placerat i förvar på uppdrag av Säpo släppas fria om tre månader.

Svensk lag utgår ifrån att extremister som utgör säkerhetsrisk kan utvisas inom tre månader från att de tas i förvar. Hur farliga de än anses vara, måste de därför släppas fria efter tre månader, även om Migrationsverket inte lyckats utvisa dem.

Och allt talar för att de sex extremister som tagits i förvar de senaste veckorna inte kommer att utvisas inom tre månader.

Detta eftersom de riskerar tortyr och dödsstraff i sina hemländer, exempelvis i Tjetjenien och Uzbekistan.

Det som av allt att döma varit flera års arbete för Säkerhetspolisen kan alltså sluta med att de sex säkerhetshoten går fria efter tre månader. De kan då fortsätta att aktivt rekrytera och uppvigla unga muslimska män till att begå terrordåd.

”Det är orimligt att de släpps ut trots att de anses vara ett hot mot Sveriges säkerhet”, skriver krönikören Fredrik Sjöshult i Expressen.

Riksdagens partier har inte ens lyckas stifta lag som gör att Säpo kan övervaka personer som utgör uppenbara säkerhetsrisker med fotboja när de släpps ur Migrationsverkets förvar. Det enda svenska rättsstaten kan göra är att ge dem anmälningsplikt, det vill säga besöka polisstation några gånger i veckan.

”Det lär inte stoppa en rekryterare eller uppviglare och det hindrar inte en terrorist från att genomföra ett attentat”, summerar Sjöshult.

*

Se mer i Samtiden: En femte islamist har tagits i förvar av Säpo (17 maj), Sjätte islamist tagen i förvar av Säpo (21 maj)