Kommunen uppmaning alla Stockholms rektorer att agera i tid om en elev misstänks befinna sig i riskzonen för att drabbas av tvångsgifte.

Inför sommarlovet startar Stockholms stad en kampanj mot hedersförtryck och med fokus på tvångsäktenskap.

Nästan var sjätte elev i nian lever under något slags hedersförtryck. Det visar en kartläggning av det hedersrelaterade våldet och förtrycket bland 6.000 elever i Stockholm, Göteborg och Malmö som forskare vid Örebro universitet publicerade i höstas.

– Det finns en uppmaning att dela ut brev direkt till eleverna. Dels för att flickor som själva är oroliga att drabbas veta vart de ska vända sig men även deras kompisar, säger skolborgarråd Lotta Edholm (L).

Ambitionen är att alla Stockholmselever ska förstå vilka rättigheter de har. Det står bland annat:

”Är du orolig inför sommaren? Är du rädd för att åka utomlands under sommarlovet? Blir du pressad att gifta dig? Eller har du en kompis som ska giftas bort? Kontakta din lärare eller någon annan vuxen i skolan. Det finns hjälp att få!”

Samtidigt med skolsatsningen i Stockholm uppmanas även socialtjänsten att öka beredskapen för att ta emot fler orosanmälningar om tvångsäktenskap.