Enligt regeringens budgetproposition för 2019 är Sveriges budgeterade EU-avgift 40,9 miljarder kr vilket är en ökning med över en miljard kronor jämfört med 2018. I förhandlingarna om EU:s nästa sjuårsbudget föreslås chockhöjning av avgiften för Sverige – ökning med 36 procent eller 15 miljarder kronor mer i avgift.

Detta trots att Sverige redan betalar mest av alla. Sverige betalar netto 183 euro/invånare, jämfört med 163 euro/inv för Nederländerna, 149 euro/inv för Danmark. Mer än hälften av medlemsländerna får nettotillskott från EU.

Redan nu tär EU-avgiften hårt på möjligheterna att upprätthålla välfärden i Sverige.

Stockholm står för 12 miljarder kr

I ett räkneexempel visar gruppledarna Gabriel Kroon (SD) och Peter Wallmark (SD) i Stockholms region och Stockholms stad att Stockholm betalar 12 miljarder kr av EU-avgiften utslagen efter bruttoregionalprodukten (BRP).

”Trots att 36 000 personer står i vårdkön, och har väntat mer än den lagstadgade 90 dagarna på sin operation så går en stor del av det regionala värdeskapandet i form av skatteintäkter till staten och därifrån direkt vidare till EU”, skriver de i Altinget.

”Region Stockholms indirekta inbetalning om 12 miljarder kronor för 2018 motsvarar nästintill ett till Nya Karolinska Solna (NKS) – eller upprustning och behållandet av gamla Karolinska.

Med 12 miljarder kronor skulle Stockholm kunna gå i täten genom att applicera vårdförbundets vilja på en löneökning för viss yrkesskicklig personal med 10 000 kronor, eller anställa nästan 300 000 sjuksköterskor.

Med 12 miljarder kronor skulle Stockholm kunna delfinansiera mer än 50 procent av den östliga förbindelsen och därmed korta bilköerna dramatiskt.”

Orimliga belopp

Kroon och Wallmark menar att det är orimligt att så mycket resurser försvinner från huvudstadsregionen till ”EU-maskineriet och vidare till olika strukturfonder som i sin tur delfinansierar projekt som saknar anknytning till Sverige, där solpaneler i Tjeckien eller utvecklandet av vägar i andra länder finansieras av stockholmarna.”