Det brukar heta att EU:s sociala pelare bara är lösa ambitioner, uppslag som man kan ta eller inte. Det stämmer inte. EU driver en konsekvent linje som flyttar socialpolitiken från nationella parlament till Bryssel. Bara ett svenskt parti kan motverka denna trend.

Grundfrågan i EU-valet är om du som väljare vill flytta mer makt till Brysselbyråkratin, eller om du vill att riksdagen ska avgöra frågor. Sociala pelaren hotar det svenska självbestämmandet på rader av områden.

Hyresgästföreningen slår larm: ”EU:s sociala pelare kan leda till marknadshyror i Sverige” skriver ETC.

De svenska facken har reserverat sig mot att EU vill införa lagstadgade minimilöner, eftersom det skulle innebära slutet för den svenska modellen där arbetsmarknadens parter avgör lönenivåer, skriver tidningen Arbetsvärlden.

EU-kommissionens förslag till reviderat direktiv om föräldraledighet, som utarbetats i den sociala pelarens anda vill tvinga fram kvoterad föräldraledighet med minst fyra pappamånader.

Socialdemokraterna mörkar maktförflyttning

S-ledaren Löfven står ändå fast vid att det ”en direkt felaktig och bedräglig beskrivning” att hävda att pelarna hotar självbestämmandet, som han sa i helgen .

”Om EU:s sociala pelare verkligen bygger på frivillighet, som påstår, hur kan det då komma sig att det kommer förslag på lagstiftning inom detta område från EU på löpande band”, kontrar Jasenko Selimovic (L).

En annan EU-parlamentariker, Christoffer Fjellner (M), är ”genuint orolig över den rörelse som sker mot centralisering av besluten till EU-nivå”.

I januari föreslog EU-kommissionen att slopa varje lands vetorätt när EU fattar beslut inom socialpolitik och i skattefrågor. Det betyder att Sveriges makt reduceras till en nullitet i jämförelse med Tyskland och Frankrike.

De borgerliga är maktlösa i Bryssel

Problemet för borgerliga EU-kandidater är att de ingår i partigrupper som domineras av just Tyskland och Frankrike. En röst på borgerliga partier i det svenska EU-valet betyder mer makt till Tyskland, Frankrike och EU-byråkratin.

Sverigedemokraterna skriver i sin EU-valplattform (pdf): ”Den svenska modellen hotas av en överstatlig europeisk programförklaring – den sociala pelaren. Denna består av 20 punkter som vi delvis kan ställa upp på i sak men som vi absolut inte anser att EU ska makt eller befogenhet över.”

Konservativa växer och kan förhindra överstatligheten

Skillnaden mellan de borgerliga och Sverigedemokraterna är att SD kommer att agera aktivt emot mer överstatlighet och ha med sig sin konservativa partigrupp, medan de borgerliga kommer att vika ner sig i sina europeiska partigrupper. Det har de gjort varje mandatperiod sedan Sverige blev medlem 1995.

En andra viktig skillnad är att de konservativa EU-skeptikerna förväntas växa och för första gången bli en riktig maktfaktor i Bryssel. Det betyder att de som röstar på SD kan få se sin röst betyda något för att verkligen förhindra mer av överstatlighet och byråkrati i Bryssel.

EU ska fokusera på det som är gemensamma uppgifter: frihandel och gränsöverskridande problem som miljöhot, organiserad brottslighet och terrorism.

Valet är alltså ganska enkelt: den som vill ta bort mer självbestämmande från Sverige kan rösta på alla från V till M. De som vill att Europas mångfald ska respekteras har egentligen bara ett val. Det åttonde partiet.