Inför EU-valet informerar Sverigedemokraterna om S-regeringens undfallenhet mot Tyskland inför och under andra världskriget. Det är inte populärt inom S, som fortsätter förneka fakta.

Justitieminister Morgan Johansson (S) går som vanligt till attack utan att ta upp ämnet i sak. Men fakta är att S-regeringen medvetet undantog judar från de politiska flyktingar som gavs asyl, och som istället hamnade i koncentrationsläger.

I Samtidens dokumentär från förra året avslöjas det politiska spelet (se filmen nedan: 1 tim, 05 min in i bandet). Många av de som avvisades av regeringen dödades i Förintelsen. En var 34-åriga Henriette Fleischmann som den 22 november 1938 fick avslag av svenska UD och senare dog i Auschwitz.

Socialdemokraterna bidrog också till Nazitysklands intressen genom att godkänna omfattande transporter av trupper genom Sverige under kriget. Bevis finns på att norska krigsfångar transporterades av tyskar på svenska tåg, utan att Socialdemokratin ingrep.

Det är en del av Socialdemokratins mörka historia som de inte vill tala om, samtidigt som de ljuger om andra partiers historiska rötter.

Fakta är således att det inte är första gången sossarna hjälper tyskarna att ta över Europa. Då genom undfallenhet och stöd till Nazityskland. Nu i ett EU där Tyskland som tillsammans med Frankrike håller i taktpinnen och vill ge union överstatlig makt, på Sveriges bekostnad.

Då som nu vill S låta stormakter domdera över Sverige.

Det är en politik som går stick i stäv med den som Sverigedemokraterna vill föra, som värnar Europas mångfald och olika traditioner och kulturer.