Debatten om industrins utsläpp i Sverige är vinklad i allmänhet – och om Preems utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil i synnerhet. Det menar SD:s miljötalesperson Martin Kinnunen.

Det protesteras mot planerna på att bygga ut raffinaderiet i Lysekil, eftersom det påstås påverka klimatet negativt då utsläpp från Sverige ökar.

I november i fjol fick Preem klartecken av Mark- och miljödomstolen. Flera miljöorganisationer har överklagat domen. Medieuppgifter hävdar också att regeringen tänker lägga sig i och ändra miljölagstiftningen.

Minskad klimatpåverkan globalt

Preem vill utöka sin produktion och i den nya anläggningen göra bensin och diesel med lägre svavelhalt, en investering på runt 15 miljarder kronor.

Eftersom man ska använda effektivare produktionsmetoder kommer klimatpåverkan att bli mindre än om produktionen skedde i utländska anläggningar. Lysekil ska öka produktionen av förnybara drivmedel, som beräknas minska utsläppen av klimatpåverkande gaser kraftigt under de kommande åren.

Den bensin och diesel som ska tillverkas i Lysekil kommer att produceras på ett sådant sätt att den släpper ut betydligt mindre koldioxid och svavel när det sedan används, runt 800 000 ton koldioxid globalt per år, enligt företagets egna beräkningar. Även utsläppen av svavel ska minska med 150 000 ton globalt.

Sverige är inte omgivet av en kupol

Martin Kinnunen vänder sig mot kritiken och menar att vi inte bara kan räkna utsläpp som sker i Sverige.

– Det nya raffinaderiet kan potentiellt öka utsläppen, med svenska mått mätt, betydande. Samtidigt kommer de då bidra till att människor köper raffinerad diesel från Sverige, som enligt Preems beräkningar är 17 procent energieffektivare än genomsnittet i Europa, skriver Kinnunen i SVT Opinion under rubriken Ytterst vinklat om industrins utsläpp.

– Dieselförbrukningen i världen kommer inte att påverkas av Preems planer på att bygga ut raffinaderiet i Lysekil, utan kritiken tycks enbart bestå av unken klimatpolitiknationalism utan hänsyn till vår omvärld, skriver han.

Om utsläppen i Sverige ökar, men utsläppen totalt och globalt minskar genom effektivare produktion, är det bättre för klimatet.

Raffinaderiet planerar exempelvis att använda överbliven tjockolja till att göra bränsle.

Kinnunen undrar vad kritikerna vill att man ska göra istället. Han ställer frågan, ”om vi kan skapa jobb och tillväxt i Sverige och öka försäljningen av svenska produkter med lägre koldioxidavtryck än omvärldens, varför ska vi då låta bli?”