Den svaga svenska ekonomiska tillväxten kan bli ett allvarligt problem, enligt Finanspolitiska rådet. Och orsaken kan vara den stora invandringen.

Från etablerat håll har det länge sagts att Sverige tjänar på invandring. Men nu kommer allt fler tecken på att landets ekonomin går sämre än andra länder, just på grund av stor invandring.

Allt fler kommuner är i kris. De klarar inte att upprätthålla välfärden på grund av stor tillströmning av nyanlända.

Och nu varnar Finanspolitiska rådet i rapport: Invandring har pressat tillväxten.

Under de senaste två åren har Sverige haft en mycket svag utveckling av bruttonationalprodukten per capita, vilket Harry Flam kopplar till den stora invandringen som skedde under 2015.

Det är för tidigt att dra slutsatser på bara två år, men ”skulle det visa sig att detta är en bestående trend är det ett allvarligt problem”, skriver rådet i rapporten, enligt GP/TT.

Finansminister Magdalena Andersson (S) menar att satsning på utbildning är nödvändig. Något som alla regeringar i 30-40 år sagt är lösningen för integrationen av nyanlända. Något som uppenbarligen inte fungerat.

– När det gäller konjunkturläget kan vi konstatera att den har passerat sin topp. Utsikterna för positiva överraskningar har dämpats, säger Harry Flam.