Flera statliga myndigheter slår nu in på den Socialdemokratiska förnekelsens väg när det gäller islamistisk hederskultur.

På sociala medier har en remissbehandling av utredningen ”Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet” (SOU 2018:69). Den menar att det är viktigt att upptäcka och anmäla brott med hedersrelaterade inslag mot barn och elever samt att skolan har en viktig roll i det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

I sitt svar säger Jämställdhetsmyndigheten, den myndighet som M-KD-SD lade ner i höstbudgeten men som S-C-L-MP-V räddade i vårbudgeten, att ”begreppet hedersrelaterat våld och förtryck inte bör användas”.

Man ska alltså bekämpa något, men inte nämna det vid sitt rätta namn.

Svenska myndigheter gör allt för att stoppa huvudet i sanden. Man vägrar att se problemen med hederskultur och islamistiska värderingar som står i direkt strid med svenska och västerländska.

En riksdagsledamot från Liberalerna menar att partiet inte räddade kvar Jämställdhetsmyndigheten för att den ”skulle ägna sig åt att relativisera det hedersrelaterade våldet och förtrycket”. På måndag kommer krav på att Jämställdhetsmenighetens chef ska kallas till Arbetsmarknadsutskottet för en redogörelse.

På twitter skriver någon, ”Att vara naiv är en livsstil.” Frågan är hur länge svenska folket ska stå ut med alla dessa bottenlöst naiva politiker som ständigt inser problemen tio år för sent.