Det är val till Danmarks folketing den 5 juni. Socialdemokraternas partiledare har vind i ryggen med en restriktiv migrationspolitik. Och efter en sjukskrivning i fem dagar för matförgiftning.

Nästa danska statsminister kan mycket väl heta Mette Frederiksen, socialdemokraternas partiledare.

Att hennes parti gör framgångar i opinionen beror mycket på att hon – tvärt emot de svenska partivännerna – står för en strikt invandringspolitik, tydliga krav på nyanlända och realism i klimatpolitiken.

Detta gör att hon kan få stöd av Dansk Folkeparti efter valet, och inte behöver förlita sig på extrema vänsterpartier – så som de svenska Socialdemokraterna gjort sig beroende av MP och V.

Under sina fyra år som partiledare har Mette Frederiksen inte gått i vänsterfällan och krävt ökad invandring, extrem klimatpolitik eller stämplat andra partier som rasister.

Likt en traditionell ”gråsosse” har hon talat emot växande ojämlikhet, oro över att barn växer upp i både emotionell och intellektuell fattigdom, över att många kvinnor med invandrarbakgrund lever i ofrihet och över att invandrargrupper isolerar sig från det danska samhället.

Med henne som ledare säger S nej till arbetskraftsinvandring när det gäller låglöneyrken. Hon lyfter inte fram identitetspolitik. Till det kopplar hon gammal vänster-högerpolitik, som viljan att höja skatten på arv och kapital.

Detta har gjort henne populär. I en ny mätning har hennes frånvaro från valrörelsen i fem dagar på grund av matförgiftning snarare stärkt hennes ställning gentemot sittande borgerlige statsminister Lars Løkke Rasmussen. Nu säger 50 procent att de vill se henne som statsminister, medan 34 procent ger den sittande sitt stöd.