Veterandagen är sedan förra året allmän flaggdag. På flera platser hedrar Försvarsmakten veteranerna i utlandstjänster, däribland de 86 som stupat.

Det var i samband med de internationella insatserna i Afghanistan som allt fler uppmärksammade att veteranerna från strider i utlandet inte fick den uppmärksamhet de förtjänar för sina insatser i blågul tjänst.

Efter upprepade enskilda initiativ i riksdagen fanns till slut en majoritet för att uppmärksamma soldater och andra som gör riskfyllda insatser för demokrati, fred och frihet. Detta sker från 2018 genom allmän flaggdag den 29 maj varje år.

Försvarsmakten skriver på sin hemsida: ”Sverige hyllar sina veteraner och hedrar minnet av de som betalat det högsta priset i arbetet för fred i olika krishärdar runt om i världen.”

Bilden ovan är från Stockholm idag, där Sveriges Veteranförbund arrangerar ”veteranmarschen” med Södertörns Hemvärnsmusikkår i spetsen som gick från Kungsträdgården till Gärdet där Försvarsmakten genomför ett heldagsprogram med musik, fallskärmshopp, tal av talmannen och kransnedläggning vid minnesmonumentet Restare.

Kung Carl XVI Gustaf delade också ut Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld eller silver och med svärd (i strid) eller utan svärd. Åtta soldater och officerare fick medalj av kungen idag.

*

Mer: se Försvarsmaktens sändning från dagen i YouTube.