Sverigedemokraterna har skrivit under Försvarsberedningens slutrapport som lämnades till regeringen idag. Samtiden har intervjuat Roger Richthoff (SD) om turerna och innehållet i beredningen.

Till skillnad från de fyra borgerliga partierna har Sverigedemokraterna undertecknat slutrapporten från Försvarsberedningen som arbetat i flera år med att ta fram förslag om stärkt försvarsmakt.

Riksdagsman och tidigare arméofficeren Roger Richthoff (SD) har suttit i beredningen och är nöjd över att det under arbetets gång funnits bred uppslutning bakom att stärka det svenska försvaret, närmast med 84 miljarder kronor, så att försvarsbudgeten når upp till 1,5 procent av BNP till 2025.

I debatt med M-företrädare i SVT på morgonen kallade Roger Richthoff de borgerligas agerande för teaterspel, eftersom inriktningen på försvarsberedningen är den som försvarsvänner hela tiden arbetat för.

Richthoff talar väl om beredningens slutbetänkande.

– Vi tycker det här är väldigt glädjande, säger Richthoff.

Detta även om regeringen ännu inte utlovat de miljardanslag som Försvarsberedningen kräver. Det ser inte Richthoff som något problem.

– Sverigedemokraterna kommer fullfölja våra ambitioner och driva ökade anslag till försvaret i riksdagen, kopplat till Försvarsberedningen.

– Vi hoppas att de borgerliga partierna kommer att välja att stödja oss, eller skriva egna motioner som baseras på den här inriktningen. Vi har ingen prestige i att då stödja dem, förklarar Richthoff.

– Det viktiga är att vi får igenom den försvarspolitik vi så länge kämpat för, säger han.

Sverigedemokraterna vill höja försvarsanslagen till 2,5 procent av BNP för att återhämta nedrustningsåren, för att sedan landa på en nivå av 2 procent årligen.

– Man måste betänka att det tar tid att ta tillbaka försvarsförmågan, säger Richthoff till dem som menar att man borde stärka försvaret snabbare. Han siktar på 2 procent till 2030.

I den nu lagda Försvarsberedningen förstärks marinen, flygvapnet och armén kraftfullt. Materialförsörjningen får mer pengar. Personalstyrkan och mängden värnpliktiga ökar. Regementen ska öppnas. Luftvärnet och stridsflyget stärkas.