Har inget land i västvärlden funnit koden för att framgångsrikt integrera muslimska invandrare? Nej, svarar Ruud Koopmans, holländsk migrationsforskare och sociologiprofessor på tyskt universitet.

Muslimska länder klarar sig sämre än resten av världen, och muslimer är svårare att integrera än andra grupper. Problemet finns i religionen, säger migrationsforskaren Ruud Koopmans till Berlingske Tidende i samband med att han släpper nya boken Islams förfallna hus – Om krisen i den islamiska världen.

Det finns inget lysande exempel på lyckad muslimsk integration som skulle kunna utgöra en hoppfull förebild för framtiden.

Ruud Koopmans är professor i sociologi och migrationsforskning vid Institutet för socialvetenskap på Humboldt-universitetet i Berlin.

I mer än 20 år har Koopmans forskat om just integration och assimilation bland muslimer i Europa och har kommit fram till en tydlig slutsats. Islam låter sig inte förenas med demokrati och västerländska samhällen.

– För alla som tar fakta på allvar är det otvetydigt att det går sämre med integrationen av muslimer än med andra grupper av invandrare. Det finns ingen tvekan om att vi i de flesta andra grupper av invandrare ser stora framsteg från en generation till nästa. Det är inte helt frånvarande när det gäller muslimska gruppen, men förändringen är mycket långsammare, säger han.

– Även om man korrigerar för socioekonomiska och demografiska variabler, visar data samma utfall.

Studierna visade bland annat att två tredjedelar av de undersökta muslimerna anser att religiösa regler är viktigare än lagstiftningen i det land de bor i. Över 60 procent vägrar att vara vän med en homosexuell person och 45 procent avvisad vänskap med judar.

”Resultaten strider klart mot det ofta framförda påståendet att islamisk religiös fundamentalism är ett marginellt fenomen i Västeuropa,” skrev Koopmans redan 2013.

Fundamentalistiska åsikter finns också om kvinnors roll, att kvinnor inte får delta fullt ut på arbetsmarknaden, höga födelsetal och låg investering i barns utbildning. Allt dessa värderingar överförs till nästa generation.

*

Se mer: norska Dokument i Et verdensbilde krakelerer, Samnytt i Forskare: ”Inget västerländskt samhälle har lyckats integrera muslimer” och Samtiden i Svenskarnas lagar och våra lagar.