En kartläggning som Dagens Medicin har gjort visar att minst 3 000 vårdplatser kommer att vara stängda i sommar. Det är nästan var femte plats inom svensk sjukvård.

I april i år fanns totalt 17.272 vårdplatser öppna de 18 av 21 regioner som svarat på enkät från Dagens Medicin. Under sommaren hålls endast 14.200 platser öppna, vilket är en minskning med 18 procent. Det innebär att nästan var femte sjukhussäng står tom i sommar, skriver Dagens Medicin (betalvägg).

Enligt Dagens Medicin tyder svaren på att läget på sjukhusen blivit än sämre i år, jämfört med tidigare år.

Läget är lite olika i olika regioner. Gotland och Värmland ligger bäst till. Båda har uppgett att de planerar att hålla mer än 90 procent av april månads platser öppna i sommar.

De som stänger flest vårdplatser, 20 procent eller mer, är Uppsala, Västra Götaland, Östergötland, Örebro län, Västernorrland, Västerbotten, Kalmar län och Jönköpings län. Regionerna Blekinge, Dalarna och Norrbotten har inte svarat på enkäten.

I samtliga regioner som svarat på enkäten uppges att sjuksköterskor är den yrkesgrupp som det råder störst brist på inför sommaren, både grund- och specialistutbildade.