Först varnade Stockholm Energi för akut elbrist i Stockholm sedan regeringens aviserat så stora skattehöjningar på kraftvärme att energibolaget kraftigt måste minska sin elproduktion. Nu slår också Göteborg larm.

Likt Stockholm och Malmö måste även Göteborg Energi drastiskt minska elproduktionen i sitt största kraftverk. 

”Vi påverkas också påtagligt och tvingas tyvärr minska vår elproduktion rejält i kraftvärmen om de aviserade skattehöjningarna inte stoppas. Det innebär ett tungt avbräck ekonomiskt och försvagar samtidigt försörjningstryggheten i Göteborg”, säger Alf Engqvist, vd i kommunägda Göteborg Energi till Dagens industri

”Åttadubblade koldioxidskatter och tredubblade energiskatter gör att en stor del av vår elproduktion i ett slag blir direkt olönsam”, sa Egelrud.

”Det är oerhört olyckligt att vi tvingas till detta eftersom det redan sedan tidigare finns risk för brist på eleffekt i Stockholm, en situation som nu riskerar att förvärras ytterligare.”

Också Eon i Malmö har rapporterat om neddragen elproduktion till följd av chockhöjda skatter. Eon kommer att avveckla elproduktionen i Heleneholmsverket i Malmö från den 1 augusti i år, om skattehöjningarna införs. Följden blir enligt Eon att risken för elbrist både i Malmö, men även i södra Skåne ökar. 

Men skattehöjningarna ligger fast, enligt energiminister Anders Ygeman (S), trots varningarna om ökad risk för elbrist i flera storstäder.