I sitt vårtal förklarade Åkesson att han älskar Europas mångfald. Och att mångfaldens fiender finns i Bryssel som vill likrikta länder som vill samarbeta men också behålla sitt självbestämmande.

Jimmie Åkesson började med klassiska trygghetsfrågor i sitt sjunde vårtal på Långholmen. Partiet tar kampen för tryggheten på gator och torg, i hemmet, på jobbet, i ålderdomen och vid arbetslöshet och sjukdom.

– Vi kommer att fortsätta kampen för ett återupprättat folkhem, som är byggt på gemenskap, hemkänsla, tillit, flit och plikt. Varje dag ska vi kämpa för det som så många svenskar fortfarande ser som sitt gamla Sverige.

De verkliga Europavännerna

Sedan knöt Åkesson an till den valfilm som förhandsvisades för den stora publiken. Han hyllade den enorma mångfald av kultur, språk och traditioner som finns runt om i Europa. Det är en mångfald som Sverigedemokraterna vill slå vakt om.

– Det är vi som är Europavännerna, sade han från scenen på Långholmens amfiteater medan snön hängde i luften.

– Europas folk vill fortsätta lösa gemensamma problem tillsammans, men utan att förlora den självklara rätten att vara herrar i sitt eget hus, sade Åkesson.

Nu finns chansen att bromsa EU

Det finns nu för första gången en chans att påverka EU från insidan. Den konservativa gruppen i Europaparlamentet kan bli så stor att den kan sätta käppar i hjulet för EU-byråkratins imperialistiska stormaktsdrömmar om ett federalt Europa.

Åkesson uppmanade partiets anhängare att rösta i EU-valet för att stoppa maktkoncentrationen till Bryssel.

– Det handlar om att nu har vi möjligheten att bromsa den utvecklingen. Det är viktiga frågor och handlar om vår egen existens som nation, om vårt självbestämmande och rätt till att själva forma vår framtid, sade han.