Centerpartister hävdar att Jimmie Åkesson (SD) har fel om att den sexuella brottsligheten till stor del är importerad. Fakta säger annorlunda.

Sedan Jimmie Åkesson i partiledardebatten i söndags tog upp sexualbrottsligheten har C-kvinnor reagerat och hävdar i en debattartikel, ”Nej, Åkesson det sexuella våldet är inte importerat”.

Det är angeläget att inte mytbildning får fotfäste i viktiga frågor, som kriminalitet och brottslighet.

Och fakta talar sitt tydliga språk.

Eftersom statliga Brottsförebryggande rådet, BRÅ, i många år vägrat att studera kriminalitet kopplat till gärningsmännens bakgrund, är det journalistiskt grävande som utgör källor till fakta.

Åtta av tio överfallsvåldtäkter

När SVT:s Uppdrag granskning 2018 kartlade alla som dömts för våldtäkt och försök till våldtäkt under fem åren visade det sig att över hälften av de dömda gärningsmännen var födda utanför Europa – 427 av 843. Nästan 40 procent var födda i Mellanöstern eller Afrika. Totalt var 58 procent av våldtäktsmännen födda utomlands.

Ser man till överfallsvåldtäkter, där offer och gärningsman inte känner varandra, är dominansen än större. Drygt åtta av tio dömda gärningsmän är födda i ett annat land.

98 procent med utländsk bakgrund

När Expressen granskade domar om gruppvåldtäkter under 2016 och 2017 kom man fram till att ”en övervägande majoritet av dem är födda utomlands eller i Sverige av två utländska föräldrar”. Eller i klartext: endast en av 43 var svensk. 32 var utrikes födda och 10 hade förälder född i utlandet.

Nära två av tre grova våldtäkter

Den medborgarstudie som gjorts över sexualbrottsdomar 2012–2017 – i avsaknad av forskning från BRÅ – visar att andelen svenska män med två inrikes födda föräldrar dömda för sexualbrott har, i proportion till andra grupper, minskat. Nära två av tre grova våldtäkter begås av asylsökande eller män som getts uppehållstillstånd (oräknat EU–medborgare). 90 procent av gruppvåldtäkter begås av män med utomeuropeisk härkomst. Gruppvåldtäkter mot män har till 85 procent begåtts av afghaner.

Faktagranskning

Det finns således saklig grund att påstå att ökad sexualbrottslighet och våldtäkter ”till stor del” är importerad brottslighet, så som Jimmie Åkesson uttryckte det.