Lyckat flyktingmottagande sågs som skäl till att Vilhelmina kommun gick bra när bokslut gjordes våren 2017. Man talade om ”roliga utmaningar”. Nu talas om katastrofresultat, tuffa uppsägningar och neddragningar.

Vilhelmina kommun är i djup kris. Minskande befolkning och lägre skatteintäkter har länge varit problematiskt. Men nu när katastrofresultat uppstår, beror mycket på minskat stöd från Migrationsverket för de migranter man tagit emot, enligt kommunalrådet Annika Andersson (C).

– Vi stod plötsligt med en för stor kostym. För mycket personal och lokaler. Nu måste vi spara. Det är fruktansvärt, menar Annika Andersson.

– Det kommer uppsägningar och neddragningar. Det blir tufft, mycket tufft, säger kommunalrådet.

En tvärvändning

Men för två år sedan slog man klackarna i taket och beskrev hur kommunen gjorde överskott som en följd av flyktingmottagandet.

Kommunen byggde upp ett kunnande kring flyktingmottagning och den beskrivs ligga bakom en hel del av överskottet.

– Det har gjort att vi kunnat hantera det på ett bra sätt såväl för medborgarna som för flyktingarna och rent ekonomiskt, sa dåvarande kommunalråd Åke Nilsson (S) i februari 2017.

Överskottet sa kommunen att man skulle använda för att investera, inte minst inom skola och förskola.

– Vi har jättemycket barn i skolan. Det är en flaskhals just nu. Vi har stora behov av nya lokaler inom både förskola och grundskola. Nu kan det bli fråga om nybyggnation. Kommunen tittar på flera alternativ, sa Nilsson då man trodde migranter skulle förbättra kommunens ekonomi.