Det har nu ganska länge från alla partier hetat att man ska satsa på polisen för att öka tryggheten på gator och torg efter alla skjutningar, bomber och granater. Men S, C, L och MP väljer att skär i polisen. Det är oförlåtligt korkat på flera sätt.

I vårbudgeten som presenterades i onsdags tar man 232 miljoner kr från polisen, efter det att M, KD och SD röstade igenom en ökning på nära 900 miljoner kr i höstbudgeten i december.

Skälet sades att transporten av fångar och misstänkta skulle föras över till kriminalvården. Problemet är att transporterna inte förts över, men regeringen snor pengarna för dem.

Rikspolischefen har nu gått ut med en kommentar om neddragningen.

”Det kommer att få konsekvenser för Polisen. Detta är pengar som redan är intecknade i årets budget och som var tänkta att användas till att fortsätta utveckla polisens verksamhet under kommande år”, säger rikspolischef
Anders Thornberg.

Den första fråga man ställer sig mot bakgrund av det eskalerande våldet i samhället kombinerat med ökad polisbrist är: Hur kan S, C, L, MP på allvar tro att polismyndigheten inte behövde de här pengarna?

Det går emot allt dessa partier sagt, att man ska satsa på polisen.

Det sagda överensstämmer inte med det gjorda.

En annan och långsiktigt mer allvarlig frågeställning är: Hur påverkar detta polisernas förtroendet för politikernas stöd och vilja att satsa på polisen?

Många poliser slutar varje månad eftersom de inte längre anser att de kan göra ett bra jobb med de förutsättningar som politikerna ger dem.

Det är helt avgörande för Sveriges framtid att moralen inom polisen och hela rättsväsendet kan byggas och göras stark. För det krävs politiskt ledarskap.

Genom sitt agerande visar S, C, L och MP att något sådant ledarskap inte finns. Man snackar brett, men i botten ligger vänsterns förakt för polisen kvar och pyr. Så fort man får en chans att nypa till polisen från politiskt håll så gör man det.

Så byggs ingen väl fungerande poliskår upp. Så skapas inte en rättsstat som har våldsmonopol i samhället.

Det är nu en viktig uppgift för oppositionspartierna att i sina budgetmotioner visa hur ledarskap i dessa frågor kan se ut. Tryggheten och säkerheten för medborgarna kräver mer än vad regering och stödpartier visat.